Trasy

Wypożyczalnia kajaków AS-Tour organizuje spływy kajakowe najpiękniejszymi i najciekawszymi szlakami Warmii i Mazur. Z nami poznasz piękno rzek Krutynia, Rosupa, Czarna Hańcza, Biebrza, Pisa, Łyna, Wda i Brda. W naszej ofercie znajdziesz spływy jednodniowe i kilkudniowe, a organizujemy je zarówno dla klientów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.

Krutynia

Krutynia to szlak uznawany za jeden z najpiękniejszych szlaków nizinnych Europy. Jest bardzo ciekawy i zróżnicowany, przebiega przez Puszczę Piską, a od J. Mokrego także przez Mazurski Park Krajobrazowy utworzony w grudniu 1977r. MPK położony jest na pograniczu dwóch odmiennych form geomorfologicznych – moreny czołowej i sandrów obejmuje 53 655 ha, a jego strefa ochronna ma 18 608 ha. Z tego na lasy przypada ponad 29 000 ha a na rzeki i jeziora około 17 000 ha. Pozostałość to tereny zabudowane i użytki rolne.

Czarna Hańcza

Czarna Hańcza jest lewobrzeżnym dopływem Niemna, wypływającym ze źródła pod Wiżajnami. Liczy 141,7 km długości (w Polsce 107,8 km) i posiada bardzo rozwinięte dorzecze o pow. 1916,2 km2 (w Polsce 1612,5 km2). Czarna Hańcza płynie na terenie Polski przez Pojezierze Źródłowe strumienie tej rzeki wypływają z wysokości 245 m n.p.m. ze zboczy morenowych leżących na północ od jeziora Hańcza. Walorów i atrakcyjności szlaku Czarnej Hańczy nie trzeba chyba zbytnio opisywać, gdyż jest to jeden z najbardziej znanych i reklamowanych szlaków kajakowych Polski.

Brda

Brda, najdłuższa z rzek Borów Tucholskich ma 239 kilometrów. Brda bierze swój początek z jeziora Smołowego na Pojezierzu Bytowskim. Wzdłuż całego szlaku Brda usytuowane są liczne campingi i stance wodne. Rzeka Brda ma urozmaicony bieg, w górnych odcinkach Brda meandruje wśród pól i łąk, częste płycizny zmuszają do przenoszenia kajaków. Na odcinkach leśnych przeszkodami są powalone przez bobry drzewa. Rzeka przepływa też przez malownicze jeziora.